Monday, 10 September 2012

My Muse

My Muse
Nàng Thơ
Nàng thơ của tôi, tình yêu của tôi, nó sẽ nâng tôi lên, bay cao lên, trong thế giới viễn tưởng huyễn hoặc của tôi. Nhưng tôi không bao giờ có thể có nàng, vì nàng cũng là một phần của ảo mộng viễn vông.
Thật gần nhưng cũng thật xa, chỉ được ngắm nhìn nhưng không được thưởng thức... mà thật kích thích làm sao, cũng thật đau khổ làm sao, liệu ta có được đến chạm nàng?

mọi sự liên quan đến người thật việc thật hoặc liên tưởng đến ai đó là bậy, bậy, bậy nhá =))))))))))))

No comments:

Post a Comment