Sunday, 17 June 2012

Devil love

Devil love

Vẽ cho một bạn để thi thiết kế bìa của bộ "Cuộc sống đại học bi thảm" bên Bách Việt ...
Thật ra trước khi vẽ còn có một ý tưởng khác nữa, nhưng lúc vẽ lại hớn quá nên vẽ ra hết cả 1 cái bìa luôn, nên cũng khó cho người thiết kế bên kia, nên rốt cuộc lại thôi. Khi nào hoàn thành xong bài tập sẽ vẽ nốt và up lên sau.

Tranh được vẽ trong vòng 1 ngày hơn, thật kinh dị ... và khi vẽ xong mình quên luôn là phải làm bài ở trường OTL ...

bonus hình chibi OTL


No comments:

Post a Comment