Wednesday, 20 June 2012

I eat the fish

Eat the fish

"Cậu ta cắn con cá sống một cách thật cẩn thận, nhưng vẫn khiến nó xịt cả nước ra, trơn nhăn nhẵn"

 

bài thì ói ra chưa xong ... dùng chút sức lực cuối để vẽ cái ổ áo và ống tay áo rồi đi ngủ...

thật là thảm khi màu thì vẫn xanh xanh èo uột, background thì không có/ không như dự định, bố cục thì bị cắt lẹm vào mảng chính ...
đau khổ hơn là có up mới thấy sai cổ /_\"

OTL

nhưng mình vẫn thấy thích cái tranh này, vì cái ý tưởng để vẽ nó và dù sao cũng là lần đầu trét trét digital được cái tranh (có thể miễn cưỡng xem là) tả thực.2 comments: