Monday, 21 January 2013

HynxHyu: One Month Wedding Anniversary

Chúc mừng 1 tháng sau lễ cưới của 2 sếp

(và lễ li hôn...)

Hyn's doll Paper
(Búp bê giấy của sếp Hyn)

Do hì hục vẽ tranh nhưng cứ save là bị buộc tắt Sai, đau đớn và phẫn uất quá nên thẫn người trước máy ... rồi đi vẽ thứ ba lăng nhăng trên. Mình cũng tính vẽ thêm vài cái quần áo khác, hay các kiểu quần lót đặc biệt, nhưng lười quá...

Dù sao thì cũng chúc mừng lễ kỉ niệm 1 tháng hai người cưới nhau (cũng kỉ niệm lễ li hôn luôn đi) =))))
Hình cũng khá lớn, ai bị quỡn thì có thể in ra rồi cắt rồi chơi (LOLz) cũng được =)))
falling down!!!! nake Hyustar!!!!

No comments:

Post a Comment