Thursday, 3 January 2013

HynxHyu

Hyn x Hyu
 Tỉ năm mới vẽ 1 tấm fanart =))))))))))) ... sếp Hynplo và sếp Hyustar, mình thiệt bị ám cái câu đầu của bài hát đó quá rồi :"3, mà cũng thích bài nhạc cuối của bài phỏng vấn :"3

fangirl 1 tí cho đời thêm hường nha :"3

click vào link dưới, rồi kéo xuống, tìm bài interview rồi nghe :"3

http://vnsharing.net/forum/showthread.php?t=556188&page=76

good day~

No comments:

Post a Comment