Tuesday, 30 October 2012

Halloween

Háp Pi Ha Lô Que 

Mùa xuân của hoàng tử Bí Đỏ

...
Cái đệt

Ai mà vui được trong cái ngày này chứ chẳng phải mình nhá =))))))))) ... Facebook thì phải đi cạch vài người, còn làm công tác tư tưởng, còn Tumblr thì cả tháng chả dám đặt chân lên =)))))))))) - Nghe bạn cùng phòng gặp vài vụ trên trển rồi ...

Có trách thì trách con tim mình huê mộng và yếu đuối =)))))))))

Hây dà, thôi thì tranh ha lô que năm nay thiệt huê mộng tình cảm như vầy vậy ~ ... nó cũng có phần kinh dị đó chớ '3'

No comments:

Post a Comment