Tuesday, 2 October 2012

ice- creamđi mua kem ;A; ... loại kem mình hay ăn và kem mình thích đều giảm giá một lượt ... thật sự phai suy nghĩ và phân vân rất lâu, không biết chọn cái nào ... OTL ...
giữ hộp 1 lít nhưng ngon và đắt, và hộp 2 lít bình thường nhưng rẻ ... mình không biết làm sao... và mình lấy hộp 2 lít.

và lúc đấy mình nghe giọng thảng thốt của 1 anh giai nói lên "my god!!!" ... -_-


Thế thì bà lấy cả 2 hộp =r=!!!!! hơn 12$ cả thảy

3 comments: