Monday, 1 October 2012

holiday between September and October/ 2012 ...

Phòng tối - hành sự 
Hết 1 tuần trong 2 tuần nghỉ, bạn Aoi đã làm một hikkikomori rất tốt, cố thủ đến cả trong phòng, không ra ngoài đường, hạn chế ngồi, chỉ nằm,  ra khỏi giường là hiếm ... Tư thế ưa thích của bạn là để lap lên bụng hoặc ngực, xem anime và yaoi trong phòng tắt đèn ... -r-"
có vài ngày đổi vị qua shoujo ...

Vẽ lại màn suýt té vì ... vấp dây điện trên giường ... OTL

Đây là giường mình... - Một đống quằn tà là vằn dây điện ...

Gặp mình thì khoái nhảy khỏi giường ... nhưng ...

Không đau lắm ... nhưng ... Hư cmn headphone rồi!!!!!!!


;_; ... tiền ơi ... em ở nơi nao ... 
chị cần mua phone ...

No comments:

Post a Comment