Sunday, 21 October 2012

speed painting 1

Shouta và mèo ngu
Speed painting in 4 hours with unexpected out come

lần đầu cố gắng để hết sức, dù vẫn vừa viết truyện, vừa ăn, vừa dịch, trong lúc vẽ =))))
dù không được tả thực, nhưng mình thích :Đ

No comments:

Post a Comment